QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH MỪNG BẠN MỚI

HẠNG MỤC THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
Phạm vi tổ chức Cửa hàng Canifa, Đại lý và Online
Đối tượng tham gia
  • Người tham gia là người Việt Nam, người nước ngoài sống tại Việt Nam.
  • Người tham gia phải có đầy đủ năng lực hành vi pháp luật và năng lực hành vi dân sự tại Việt Nam.
Nội dung chương trình Tặng 30 C-Point khi khách hàng đăng ký thành viên mới.
Thời gian Định kỳ (có thể kết thúc sớm hơn dự kiến hàng tháng khi đủ ngân sách)
Số lượng KH áp dụng hàng tháng Không quá 8,000 KH/ 1 tháng
Địa điểm áp dụng tiêu C-Point Cửa hàng Canifa, Đại lý và Online
Địa điểm áp dụng tiêu C-Point Cửa hàng Canifa, Đại lý và Online
Thông tin về C-Point
  • C-Point được quy đổi theo tỉ lệ 1 C-Point = 1.000đ (30 C-Point = 30.000đ);
  • C-Point được sử dụng như tiền mặt cho hóa đơn bất kỳ tiếp theo;
  • Khách hàng thông báo/yêu cầu sử dụng C-Point trực tiếp tại quầy thu ngân/ online;
  • Trong trường hợp khách hàng hủy hóa đơn. C-Point sẽ được tiếp tục áp dụng cho đơn hàng/hóa đơn mới hoặc đến khi đơn hàng/hóa đơn thành công.
Hướng dẫn sử dụng C-Point

Khách hàng thực hiện đúng thể lệ vào các mục sau kiểm tra

1. Cửa hàng:

  • C-Point được chuyển tặng vào tài khoản cá nhân mục "C-Point khả dụng"
  • Khi thanh toán, thông báo thu ngân tiêu C-Point

2. Online:

  • Đăng nhập thành viên khi mua sắm.
  • Tại bước thanh toán mục C-Point nhập giá trị sử dụng bằng hoặc thấp hơn giá trị có.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 18006061 ( Ext: 2 )