Giới thiệu C point

C-POINT

- Là điểm được tích lũy dựa trên giá trị hóa đơn mua sắm của khách hàng tại CANIFA. Điểm C-Point không quy đổi ra tiền mặt và không được tặng, trao thưởng cho bất kỳ người nào khác. Khách hàng có thể dùng điểm C-Point để thanh toán quy đổi khi mua sắm hàng hóa tại CANIFA.

- Có 3 trạng thái C-Point:

C-point khả dụng: Là điểm KH có thể sử dụng để thanh toán mua hàng tại CANIFA và phù hợp với quy định của chương trình.

C-point điểm chờ: Là điểm đã tích lũy nhưng chưa đến hạn được sử dụng theo quy chế của từng chương trình khuyến mại được áp dụng.

C-point chờ giao hàng: Là điểm đã tích luỹu nhưng chưa đến hạn được sử dụng do chưa hoàn thành đơn hàng ship COD

- Giá trị quy đổi điểm: 1 điểm C-Point = 1.000VNĐ


TÍCH LŨY VÀ SỬ DỤNG ĐIỂM C-POINT

*Nguyên tắc tích lũy:

-Tất cả các KH từ hạng thẻ Silver trở lên (phân loại hạng thẻ mục VI) đều sẽ được tham gia tích điểm C-Point với mức tích lũy là 3% giá trị thanh toán cuối cùng của hóa đơn bằng C-Point, tiền mặt hoặc chuyển khoản theo chính sách chăm sóc KHTT hoặc tùy theo chương trình ưu đãi tại từng thời kỳ.

*Cơ chế tích và tiêu điểm C-Point:

- Khi giao dịch tại cửa hàng: KH đăng nhập tài khoản KHTT trên App CANIFA hoặc xuất trình thẻ KHTT (KH hạng Gold/Diamond) để được tích điểm và tiêu điểm C-Point.

- Khi giao dịch online: KH đăng nhập tài khoản KHTT CANIFA để được tích điểm và tiêu điểm C-point.

- Phạm vi tích, tiêu điểm: Hệ thống cửa hàng CANIFA trên toàn quốc (trừ cửa hàng đại lý độc quyền), Website CANIFA.com và CANIFA mobile App.

- Chỉ có điểm C-Point khả dụng mới được sử dụng để thanh toán quy đổi khi mua sắm hàng hóa.

- Trong quá trình thanh toán, KH được yêu cầu số điểm muốn sử dụng cụ thể cho từng lần thanh toán.

- KH cần cung cấp chính xác thông tin về chủ thẻ/số điện thoại khi tiêu điểm bằng thẻ vật lý trong trường hợp Thu ngân yêu cầu.

- Điểm C-point khả dụng được sử dụng đồng thời cùng các chương trình ưu đãi khác.

*Lưu ý:

Với đơn hàng chỉ sử dụng 1 phương thức thanh toán bằng điểm C-point, nếu giá trị hóa đơn có số tiền lẻ từ 1 – 999 VNĐ thì:

- KH không phải thanh toán tiền lẻ.

- Với đơn hàng Online, sau khi KH lựa chọn phương thức tiêu điểm C-point.